Verklaring t.b.v. de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Agro Natura vraagt nooit om meer gegevens dan nodig voor het goed regelen en uitvoeren van je reis. Je gegevens worden op geen enkele manier met andere bedrijven gedeeld voor analyse of advertentiedoeleinden of wat dan ook. Uiteraard geeft Agro Natura wel naamgegevens door aan accommodaties, lokale gidsen of vervoerders, wanneer dit noodzakelijk is voor het goede verloop van uw reis.

Wanneer je je opgeeft voor de nieuwsbrief, worden naam en email opgeslagen bij “la Posta”. La Posta verwerkt naam en email voor het versturen van nieuwsbrieven.

Wanneer je bij afsluiten van een reis aangeeft ook een reis- en/of annuleringsverzekering te willen dan worden de hiervoor benodigde gegevens doorgegeven aan onze collega’s van Europa-Express die deze verzekeringen verder regelen.

Agro Natura zal alleen de adres- en persoonsgegevens bewaren die voor de wettelijke administratieplicht noodzakelijk zijn.